Đông (HTV Awards 2015 - Liveshow 1)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật

Video Trúc Nhân

  Xem thêm

Video Liveshow

    Xem thêm