Bốn Chữ Lắm (Lễ Trao Giải Làn Sóng Xanh 2014)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật