Chiếc Khăn Gió Ấm (Hoàng Yến, Quang Quíu Cover)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

3518 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật