Em Và Trăng (Tôi Là Diễn Viên 2015)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật