playlist cá nhân

Album Cả thế giới trong túi bố

Ngày tạo: 31/03/2018 11:01

Số bài hát: 58

Album hành trình trên đất phù sa-về miền tây

Ngày tạo: 22/07/2017 20:26

Số bài hát: 57

AI CHO EM CUỘC SỐNG

Ngày tạo: 26/09/2016 20:32

Số bài hát: 94

Nhạc của tôi

Ngày tạo: 26/05/2016 15:50

Số bài hát: 32

Album nụ hôn ấm áp

Ngày tạo: 26/05/2015 15:56

Số bài hát: 25

Album nhạc hot hot

Ngày tạo: 26/05/2015 15:52

Số bài hát: 24

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: