playlist cá nhân

Album Tháng mấy em về

Ngày tạo: 26/03/2018 18:21

Số bài hát: 67

Album lắng theo mưa

Ngày tạo: 27/09/2016 21:16

Số bài hát: 61

Nhạc cho tôi

Ngày tạo: 23/05/2016 12:23

Số bài hát: 39

Album tình cũ tình mới

Ngày tạo: 23/11/2015 16:07

Số bài hát: 38

Dành cho em

Ngày tạo: 24/04/2015 16:03

Số bài hát: 21

Nhạc hot hè

Ngày tạo: 24/04/2015 15:56

Số bài hát: 28

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Nhat Nam
  • Ngày sinh: 17/04/2015