playlist cá nhân

Album Xuân này con về mẹ ở đâu

Ngày tạo: 29/03/2018 15:55

Số bài hát: 58

Album buồn mình ên

Ngày tạo: 19/07/2017 17:04

Số bài hát: 57

Album đêm đom đóm

Ngày tạo: 27/09/2016 09:51

Số bài hát: 69

ALBUM NHAC TRỮ TÌNH

Ngày tạo: 25/05/2016 16:05

Số bài hát: 32

Album niệm khúc cuối

Ngày tạo: 26/11/2015 17:01

Số bài hát: 38

Chiều sân ga

Ngày tạo: 01/05/2015 17:35

Số bài hát: 25

Sao anh không là anh

Ngày tạo: 01/05/2015 17:27

Số bài hát: 24

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 20/04/2015