Thông tin cá nhân

  • Tên thật: nguyễn minh tâm
  • Ngày sinh: 09/08/1986