playlist cá nhân

Album Biển hẹn Nha Trang

Ngày tạo: 24/03/2018 21:28

Số bài hát: 58

Tháng ngày không trở lại

Ngày tạo: 02/12/2016 14:56

Số bài hát: 61

Album họ đâu cần tôi

Ngày tạo: 28/09/2016 17:30

Số bài hát: 53

Album nhac hay

Ngày tạo: 22/05/2016 10:37

Số bài hát: 44

On the floor

Ngày tạo: 03/04/2015 11:10

Số bài hát: 18

Tạm biệt nhan sắc

Ngày tạo: 03/04/2015 11:06

Số bài hát: 19

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: