playlist cá nhân

Album Mưa bóng mây

Ngày tạo: 20/12/2017 22:50

Số bài hát: 58

Album hoàng dũng

Ngày tạo: 21/12/2016 10:10

Số bài hát: 66

Xin trả lại em

Ngày tạo: 04/08/2016 13:48

Số bài hát: 38

Album yêu em nhất

Ngày tạo: 05/08/2015 11:11

Số bài hát: 34

3.DaBand

Ngày tạo: 29/01/2015 15:00

Số bài hát: 34

Like Lâm Chấn Huy

Ngày tạo: 27/01/2015 10:41

Số bài hát: 67

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 15/01/2015