Thông tin cá nhân

  • Tên thật: nguyễn văn sơn
  • Ngày sinh: 19/08/2018
  • Gói cước: CHACHAFUN1