playlist cá nhân

Nhạc Trẻ

Ngày tạo: 15/01/2016 17:24

Số bài hát: 39

Nhạc phim

Ngày tạo: 15/01/2016 17:27

Số bài hát: 2

K-Pop

Ngày tạo: 15/01/2016 17:30

Số bài hát: 2

Rap

Ngày tạo: 15/01/2016 17:25

Số bài hát: 4

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Đào Hồng Phượng
  • Ngày sinh: 29/01/2001