playlist cá nhân

Album vẫn chờ người

Ngày tạo: 23/07/2017 18:46

Số bài hát: 58

Album cuộc tình trở lại

Ngày tạo: 07/01/2017 10:39

Số bài hát: 56

Album vì anh một lần nữa

Ngày tạo: 25/11/2016 11:39

Số bài hát: 76

Album đi qua mùa đông

Ngày tạo: 19/07/2016 16:12

Số bài hát: 37

3.Album trò chơi định mệnh

Ngày tạo: 11/11/2015 17:02

Số bài hát: 24

Album phận má hồng

Ngày tạo: 11/11/2015 16:46

Số bài hát: 35

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 01/10/2015