playlist cá nhân

Album baby xin anh đừng quay gót

Ngày tạo: 25/07/2017 18:06

Số bài hát: 58

Album linh lam

Ngày tạo: 14/01/2017 14:52

Số bài hát: 65

Album bến thương hải

Ngày tạo: 28/11/2016 11:13

Số bài hát: 97

Album khánh Linh

Ngày tạo: 19/07/2016 17:27

Số bài hát: 43

5.Album về đâu tình hỡi

Ngày tạo: 12/11/2015 16:43

Số bài hát: 23

Album Phương Phương

Ngày tạo: 12/11/2015 16:32

Số bài hát: 34

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 05/10/2015
  • Gói cước: CHACHAFUN