playlist cá nhân

Album người đến sau

Ngày tạo: 27/07/2017 10:12

Số bài hát: 57

ALBUM THIÊN ĐƯỜNG LÀ EM

Ngày tạo: 14/01/2017 17:15

Số bài hát: 54

Album dù anh nghèo

Ngày tạo: 30/11/2016 17:58

Số bài hát: 76

Album nhành mai xuân

Ngày tạo: 21/07/2016 14:50

Số bài hát: 41

2.Album nửa đêm ngoài phố

Ngày tạo: 19/11/2015 10:18

Số bài hát: 23

Album xin đừng xa cách

Ngày tạo: 19/11/2015 09:50

Số bài hát: 34

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 08/10/2015