Bài hát Lynk Lee, Phúc Bằng

    Xem thêm

Ca sỹ Lynk Lee, Phúc Bằng

        Xem thêm
  • Lynk Lee
    Sinh ra trong gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật, nhưng với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ Lynk Lee vẫn quyết tâm theo đuổi nghiệp hát. Anh là một trong số gương mặt ca sĩ trẻ tiêu biểu cho thế hệ...
  • Lợi Emo
Bài hát Lynk Lee, Phúc Bằng    Xem thêm