Người Nắm Tay Người Buông Tay

Người Nắm Tay Người Buông Tay

241 Lượt nghe

Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của Dương Nhất Linh và ca sĩ đàn anh Châu Gia Kiệt trong một sáng tác của Yuki Huy Nam dành riêng cho Dương Nhất Linh.

Xem thêm

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player