Xuân Nào Con Sẽ Về

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

264 lượt xem

Lời bài hát

Lại một mùa xuân buồn xa xứ

Nghe nhớ thương vây kín trong hồn

Từ những mùa xuân qua lạnh lùng

Nghe lòng bâng khuâng …


Ôi nhớ thương sao những xuân nao

Lan cũng xôn xao đón mai đào

Mùa Xuân đẹp sao, giờ đây tìm đâu, thấy đâủ


Xuân ơi, Xuân ơi, thương nhớ ngập lòng

Xuân ơi, Xuân ơi, ta giờ một bóng!

Quê hương yêu ơi! Thương nhớ một trời

Quê hương yêu ơi! Bao giờ ta về?


Lại một mùa xuân đời viễn xứ

Con mãi lênh đênh, mãi mịt mờ

Mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ

Mắt lệ rưng rưng


Xuân đến xuân đi đã bao lần

Con vẫn lênh đênh, vẫn chưa về

Để Mẹ chờ mong

Mùa Xuân buồn, xuân cứ qua …


Xuân ơi, Xuân ơi, thương nhớ ngập lòng

Xuân ơi, Xuân ơi, ta giờ một bóng!

Quê hương yêu ơi! Thương nhớ một trời

Quê hương yêu ơi! Bao giờ ta về?

Xem thêm

Video Quách Tuấ...

  Xem thêm

Video Nhạc trẻ

    Xem thêm