Xin Cho Con Niềm Tin

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Xin cho con một niềm tin
Tin vào chính bản thân mình
Không phạm vào những điều răn
Hằng ngày sám hối ăn năn.

Xin cho con một lòng nhân
Tình thương đem đến xa gần
Nhìn bằng ánh mắt từ bi
Trải rộng tấm lòng vị tha.

Xin cho con một con đường
Đi vào nẻo chánh đường ngay
Để con tu tập thường ngày
Thân tâm an lạc từ đây.

Xin cho mọi người như con
Tình yêu thương hãy sống còn
Dẹp hận thù đến với nhau
Cùng tu hành theo chánh đạo.

Xem thêm

Video Bé Tú Anh

  Xem thêm

Video Nhạc Việt

    Xem thêm