Xa (HTV Awards 2014 Liveshow 1)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

113 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật