Wait A Minute (HEC Korea Festival 2014)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

  • Nghệ sĩ: SNSD
  • Năm phát hành: 2014
  • Thể loại: Liveshow

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật