Tay cầm tay

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

tay cầm tay vui hát
bàn chân bước lượn quanh
ánh mặt trời tỏa sáng
bàn chân đến trời vui

Xem thêm

Video Tốp ca

  Xem thêm

Video Nhạc thiếu nh...

    Xem thêm