Tập 21 - Phần 1 (The Voice US 2014 - Vòng Liveshow)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật