Sorry (Inkigayo 23.08.15)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật

Video JUNIEL

  Xem thêm

Video Nhạc Hàn

    Xem thêm