Sẽ Quên Ngày Hôm Nay

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

5780 lượt xem

Lời bài hát

Sẽ Quên Ngày Hôm Nay


 


 


Anh, hôm nay em buồn lắm, tình yêu của em đã chết trong lạnh căm.


Người nói yêu em suốt đời đã thay đổi mãi xa rời.


Đem bao yêu thương, đến nơi cuối trời.


Em, thôi buồn đau thôi suy nghĩ, tình yêu thời nay dễ đến cũng vội đi.


Anh cũng từng chia ly, nhìn người ta quay bước ra đi.


Quá khứ trong anh cũng như em ngày hôm nay.


 


ĐK :


Tình yêu trong ta bao năm giữ lấy, đến nay nhận được hai chữ đổi thay


Có người như vậy con tim ta làm sao tin nữa đây?


Dòng đời đôi khi đâu như ước muốn


Cố gắng nắm thật chặt rồi lại phải buông tay


Cũng sẽ đến một ngày, ta quên được ngày hôm nay.


(La la la la... em đừng buồn nhé.)


 


Em, hôm nay anh... anh buồn lắm, tình yêu của anh đã chết trong lặng câm.


Người nói yêu anh suốt đời đã thay đổi mãi xa rời.


Mang yêu thương, đến nơi cuối trời.


Anh, thôi buồn đau thôi suy nghĩ, tình yêu ngày nay dễ đến cũng vội đi.


Và em cũng từng chia ly, nhìn người ta quay bước ra đi.


Quá khứ trong em cũng như anh ngày hôm nay.


 


ĐK :


Tình yêu trong ta bao năm giữ lấy, đến nay nhận được hai chữ đổi thay


Có người như vậy con tim ta làm sao tin nữa đây?


Dòng đời đôi khi đâu như ước muốn


Cố gắng nắm thật chặt rồi lại phải buông tay


Cũng sẽ đến một ngày, ta quên được ngày hôm nay.


Cớ sao ta phải đau, cớ sao ta phải buồn.


Bước đi không một lời suy nghĩ


Trách cũng có được chi, trách cũng có được gì.


Khi yêu thương giờ thành đau thương.

Xem thêm