Phương Đông Quyến Rũ (Festival biển Nha Trang 2013)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật