Ngày anh đi - Phạm Thanh Thảo

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật

Video Phạm Than...

  Xem thêm