Khóc Trong Đêm ( Live Party Với Sao Tháng 12 )

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật