Cốc cốc cốc

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó ?
Tôi là thỏ !
Nếu là thỏ
Cho xem tai

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó ?
Tôi là nai !
Nếu là nai
Cho xem gạc

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó ?
Tôi là gió !
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào cửa giữa
Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt !

Xem thêm