Chính Là Anh (Live 2am Box)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

  • Nghệ sĩ: Emily
  • Năm phát hành: 2013
  • Thể loại: Liveshow

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật