Chỉ mình anh (Liveshow Âm nhạc online 23/6)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật