Bước Qua Niềm Đau

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

698 lượt xem

Lời bài hát

Bài hát: Bước Qua Niềm Đau


Tác giả: Huỳnh Nhật Long


 


Sau bao năm hai ta yêu nhau 
giờ thì em nói không hợp nhau! 
Em đang muốn chia tay có phải 
như vậy không? Anh củng đã biết 
lâu nay tình em đâu dành riêng 
mình anh em đang cố xa rời 
thì thôi như vậy đi....

[ĐK]
Mắt anh ước lệ nhìn người ra 
đi cố níu đôi tay giữ em ở đây. 
Mà em vội vàng buông lơi em mải 
xa rồi ..Đứng dưới cơn mưa mình
anh chiều nay lòng đâu dã dời 
nhưng ai nào hay nhìn em lần 
cuối nhìn theo bóng em khuất 
xa nơi cuối con đường .

Tiếng mưa vẩn rơi cười nói đâu
khép lời làm sao để vơi bao
nhiêu niềm đau và hạt mưa 
xin hãy rơi rơi nhiều thêm 
để anh mạnh mẻ hơn bước đi 
qua niềm đau này.


 


 

Xem thêm