Biển Tình (Liveshow Phi Nhung Kỷ Niệm 20 Năm Ca Hát)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

407 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật