Because I'm The Best 'Roll Deep' (Inkigayo 30.08.15)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật