playlist cá nhân

Album Vẹn nghĩa phu thê

Ngày tạo: 28/12/2017 10:57

Số bài hát: 58

Album Sau một chuyện tình

Ngày tạo: 20/10/2017 19:00

Số bài hát: 58

Thúy khanh

Ngày tạo: 06/02/2017 10:10

Số bài hát: 61

Album Mỏi Bức Tường

Ngày tạo: 13/08/2016 11:47

Số bài hát: 40

3.Album lạc mất tình yêu

Ngày tạo: 29/07/2015 16:27

Số bài hát: 21

Album tủi thân bật khóc

Ngày tạo: 29/07/2015 16:19

Số bài hát: 37

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 04/07/2015