playlist cá nhân

Abum hãy khóc đi em

Ngày tạo: 29/11/2016 09:33

Số bài hát: 51

Vợ Tuyệt Vời Nhất Tropical (Linh Ku Remix) Vũ Duy Khánh

Ngày tạo: 28/08/2016 18:48

Số bài hát: 66

Album hot hot

Ngày tạo: 18/12/2015 11:56

Số bài hát: 34

1. Album hoàng tử mưa

Ngày tạo: 18/12/2015 11:37

Số bài hát: 25

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: 84943276846
  • Ngày sinh: 02/12/2015