playlist cá nhân

Album Nước mắt chia đôi

Ngày tạo: 26/03/2018 19:08

Số bài hát: 58

Album ngại yêu

Ngày tạo: 28/09/2016 12:08

Số bài hát: 68

Nhạc hay

Ngày tạo: 23/05/2016 14:10

Số bài hát: 33

Album cuối cùng

Ngày tạo: 23/11/2015 16:49

Số bài hát: 35

Ngày em về

Ngày tạo: 24/04/2015 17:25

Số bài hát: 22

Nhạc trẻ mới

Ngày tạo: 24/04/2015 17:20

Số bài hát: 22

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: