playlist cá nhân

Album Đau xót lý con cua

Ngày tạo: 26/03/2018 19:20

Số bài hát: 62

Album mai chế theo chồng

Ngày tạo: 28/09/2016 14:11

Số bài hát: 66

Nhạc hay

Ngày tạo: 23/05/2016 14:16

Số bài hát: 33

Album sau buổi hẹn

Ngày tạo: 23/11/2015 17:00

Số bài hát: 35

Quay về đi

Ngày tạo: 24/04/2015 18:17

Số bài hát: 24

Thành đại siêu

Ngày tạo: 24/04/2015 18:07

Số bài hát: 22

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 17/04/2015