playlist cá nhân

Album Người ta cứ nói

Ngày tạo: 25/03/2018 20:01

Số bài hát: 59

Album trịnh tuấn vũ

Ngày tạo: 28/09/2016 17:14

Số bài hát: 65

Album chuyen hop tan

Ngày tạo: 22/05/2016 10:49

Số bài hát: 38

Phút chơi vơi

Ngày tạo: 03/04/2015 11:19

Số bài hát: 19

Một ngày thôi anh

Ngày tạo: 03/04/2015 11:14

Số bài hát: 20

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: