Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Nguyễn Đức Thành
  • Ngày sinh: 08/05/1995