playlist cá nhân

Album Tỉnh lại

Ngày tạo: 15/03/2018 20:56

Số bài hát: 58

Album Đoạn buồn cho nhau Beat

Ngày tạo: 22/11/2017 19:46

Số bài hát: 59

Đã qua hết rồi

Ngày tạo: 18/05/2017 10:10

Số bài hát: 76

Album Khóc nữa đi người ơi

Ngày tạo: 30/09/2016 14:03

Số bài hát: 66

Album biết tìm em nơi đâu

Ngày tạo: 25/08/2015 10:20

Số bài hát: 33

Album nhốt em vào tim

Ngày tạo: 04/06/2015 17:49

Số bài hát: 30

Nhạc yêu thích

Ngày tạo: 10/03/2015 10:45

Số bài hát: 26

Còn lại giấc mơ

Ngày tạo: 09/03/2015 17:50

Số bài hát: 18

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: