playlist cá nhân

Album Xin cho tôi

Ngày tạo: 15/03/2018 20:07

Số bài hát: 60

Album Đôi bờ sông quê

Ngày tạo: 22/11/2017 18:28

Số bài hát: 58

Khoảnh khắc

Ngày tạo: 18/05/2017 09:35

Số bài hát: 58

Album Hoàng tử và công chúa

Ngày tạo: 30/09/2016 10:14

Số bài hát: 66

Album thiên thần tình yêu

Ngày tạo: 24/08/2015 19:25

Số bài hát: 36

Album Don Nguyễn

Ngày tạo: 04/06/2015 08:22

Số bài hát: 32

Album Đành quên

Ngày tạo: 09/03/2015 16:43

Số bài hát: 20

Album nhạc nghe hàng ngày

Ngày tạo: 09/03/2015 16:37

Số bài hát: 23

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: