playlist cá nhân

Album giây phút cuối

Ngày tạo: 18/01/2016 16:30

Số bài hát: 55

Album Xoi ế nào 1

Ngày tạo: 28/02/2018 15:10

Số bài hát: 7

Album Chỉ còn lại nỗi đau

Ngày tạo: 14/01/2018 10:24

Số bài hát: 58

Album Vì sao

Ngày tạo: 15/11/2017 21:23

Số bài hát: 47

Album vấn vương

Ngày tạo: 02/01/2017 11:32

Số bài hát: 64

Album đêm cuối

Ngày tạo: 10/07/2015 15:26

Số bài hát: 32

Ước mơ nhỏ bé

Ngày tạo: 05/05/2015 14:05

Số bài hát: 28

Nhạc buồn

Ngày tạo: 06/01/2015 18:20

Số bài hát: 19

List ca sĩ trẻ

Ngày tạo: 06/01/2015 18:14

Số bài hát: 23

Nhạc bé iu

Ngày tạo: 06/01/2015 18:08

Số bài hát: 20

Thông tin cá nhân

  • Tên thật: