playlist cá nhân

Album Em đừng khóc

Ngày tạo: 23/12/2017 19:20

Số bài hát: 58

Nhạc trữ tình

Ngày tạo: 25/08/2017 17:25

Số bài hát: 57

Album thiên lành

Ngày tạo: 25/12/2016 13:23

Số bài hát: 54

Mưa đêm

Ngày tạo: 28/11/2016 11:18

Số bài hát: 50

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 09/01/2015