playlist cá nhân

Album Tự thương lấy mình beat

Ngày tạo: 26/12/2017 20:15

Số bài hát: 60

Album hương tóc mạ non

Ngày tạo: 30/08/2017 16:09

Số bài hát: 24

Album anh không muốn có ngày hôm nay

Ngày tạo: 30/12/2016 10:23

Số bài hát: 59

Đừng trách cha mẹ nghèo

Ngày tạo: 10/08/2016 17:10

Số bài hát: 81

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 25/01/2015