playlist cá nhân

Album câu chuyện đầu năm

Ngày tạo: 21/12/2017 21:10

Số bài hát: 59

Album anh sai rồi

Ngày tạo: 25/08/2017 17:04

Số bài hát: 58

Album có khi nào rời xa - ngọc luân

Ngày tạo: 25/12/2016 19:46

Số bài hát: 60

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 25/01/2015