playlist cá nhân

Album trương đình

Ngày tạo: 18/12/2016 10:18

Số bài hát: 57

Album con nhớ mẹ

Ngày tạo: 11/08/2016 13:35

Số bài hát: 55

Nhạc trữ tình hay

Ngày tạo: 24/11/2014 11:57

Số bài hát: 27

Nhạc trẻ ^^

Ngày tạo: 24/11/2014 15:36

Số bài hát: 28

Album tình khúc nghèo

Ngày tạo: 24/11/2014 16:23

Số bài hát: 7

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 06/11/2014