playlist cá nhân

Album thiên vũ

Ngày tạo: 15/12/2016 19:08

Số bài hát: 56

Album 6 new

Ngày tạo: 16/06/2016 10:33

Số bài hát: 33

Dành cho em

Ngày tạo: 17/04/2015 11:14

Số bài hát: 22

Nhạc của tuổi trẻ

Ngày tạo: 26/12/2014 15:54

Số bài hát: 14

Album flower power

Ngày tạo: 12/11/2014 15:13

Số bài hát: 0

Ca khúc nhạc mới

Ngày tạo: 12/11/2014 15:06

Số bài hát: 26

Ca khúc nhạc trữ tình

Ngày tạo: 12/11/2014 14:54

Số bài hát: 23

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 04/11/2014