playlist cá nhân

Album nơi ta thuộc về nhau

Ngày tạo: 15/12/2016 11:02

Số bài hát: 54

Album ca si Nhất Thiên Bảo

Ngày tạo: 08/08/2016 14:05

Số bài hát: 51

Album Nhieu ca si

Ngày tạo: 27/12/2014 10:39

Số bài hát: 17

Album con tim thao thức

Ngày tạo: 14/11/2014 18:31

Số bài hát: 4

Ca sĩ Thùy Chi

Ngày tạo: 14/11/2014 18:27

Số bài hát: 19

Ca si Duy Khoa

Ngày tạo: 14/11/2014 18:24

Số bài hát: 9

Ca si Khanh Phuong

Ngày tạo: 14/11/2014 16:51

Số bài hát: 27

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 05/11/2014