playlist cá nhân

Album muaf xuân đó có em

Ngày tạo: 19/12/2016 16:43

Số bài hát: 57

Album phố mùa đông

Ngày tạo: 26/08/2016 17:42

Số bài hát: 84

ALbum miền trung yêu dấu

Ngày tạo: 26/11/2014 11:34

Số bài hát: 8

Nhạc trẻ

Ngày tạo: 26/11/2014 11:30

Số bài hát: 23

Nhạc hài hước

Ngày tạo: 26/11/2014 11:27

Số bài hát: 32

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 07/11/2014